سلام دوستان میخواستم بدونم یک طلبه پایه هفت که به صورت رسمی درقم درس میخونه چقدر هست بدون درنظر گرفتن حق بیمه و وام و....یعنی خالصه خالص که دریافت میکنه چه مقداره البته طلاب معیل واینکه ازچه جاهایی(مراجع)این شهریه رو دریافت میکنه وآخر اینکه کارت خرید پارسیان ماهانه چه قد شارژ میشه ممنون