سلام و خسته نباشید.
استاد حیدری گفتند به شما بگوییم که راضی به انتشار این جزوه نیستند