دوست عزيز ؛ از لطف شما ممنونم.جالب بود.آيا شرحي وجود داره كه خط به خط ترجمه كرده باشه؟ مثل شرح سيوطي كه آقاي نقي منفرد ؛ بر آن شرح زده است.با سپاس از شما